Anleggseiers ansvar ved gjennomføring av organisert trening og renn

Alpinanlegget er i utgangspunktet ansvarlig for at det i anlegget ikke eksisterer farer, feller eller faresituasjoner i de merkede nedfarts-områdene som det ikke er naturlig for skiløperen å regne med eller oppdage under kjøring med normal oppmerksomhet.

Organisert trening eller renn kan innebære en slik fare. Når anlegget er åpent for publikum, er det anleggseiers ansvar å kontrollere at nødvendige sikringstiltak er gjennomført og at disse fungerer tilfredsstillende slik at trening/renn ikke fremstår som noen atypisk fare eller felle for øvrige skiløpere i anlegget. Trening/renn må ikke starte før en ansvarlig person fra alpinanlegget har godkjent sikringstiltakene med tanke på anleggets ansvar overfor øvrig publikum.

Sikring overfor andre skiløpere i alpinanlegget

Omfatter treningen/rennet bruk av nedfarten i hele dens bredde, skal det ved inngangen til trening/rennområdet skiltes at trening/renn pågår og at bakken er stengt for normal skikjøring. ALF har utarbeidet egne skilt til dette formålet.

Ved fartstrening skal øvrige publikumsinnganger skiltes på tilsvarende måte. Det bør benyttes vakter som sikrer at publikum ikke tar seg inn i bakken og som samtidig signaliserer til de som kjører at nedfarten er klar. Det bør avtales et signalsystem som er gjort kjent både for løpere og vakter.

Benyttes bare deler av en nedfart til trening/renn, bør det skiltes ved inn-gangen til treningsområdet at trening/renn pågår. Videre bør det markeres med nett/snor/sperrebånd fra startområdet og nedover et stykke langs den øvrige del av nedfarten. Avgrensningen til øvrige skiløpere må ta hensyn til den risiko det ligger i at de som trener/deltar i renn kan miste kontrollen å kjøre ut av løypa. Det er viktig at oppbremsingsområdet ved slutten av løypa har et tilstrekkelig omfang/avgrensning.

Publikumsområdet må være tilstrekkelig bredt slik at vanlige skiløpere kan ta seg ned på en trygg og sikker måte.inanlegget er i utgangspunktet ansvarlig for at d


Gjennomføringen av ekstra sikringstiltak i forbindelse med trening/renn,er trener/rennarrangørens oppgave etter nærmere instruks fra alpin-anlegget.

 

Sikring av trenings/rennområdet

I de merkede nedfartene som er åpne for publikum, er det anleggets ansvar å markere, sikre eller fjerne de farer eller faresituasjoner som det ikke er naturlig for skiløpere å regne med eller oppdage under kjøring med normal oppmerksomhet.

Anleggseier er altså ansvarlig for at det tildelte treningsområde har en kvalitet og en sikkerhet som tilsvarer det man legger til grunn når nedfarten er åpen for vanlige skiløpere.

Det betyr at sikringstiltakene i den nedfarten som taes i bruk til trening/ renn i utgangspunktet er tilpasset de normale brukernes hastighet og kjøremønster.

Ønskes sikringstiltak utover dette i forbindelse med trening eller renn, vil det være trener eller rennarrangørens ansvar.

Om leder/trener selv ønsker å ta ansvaret i forbindelse med trening i et område som kvalitets- og sikkerhetsmessig ikke er åpent for vanlige skiløpere (lite snø, stein, is osv), fritar det ikke anleggseier for ansvar.


Anlegget kan altså ikke fraskrive seg ansvaret i forbindelse med en slik trening og anleggseier kan derfor komme i et erstatningsansvar for skader som oppstår.

Søk

Diverse:

Skjermbilde 2019-02-05 kl. 10.06.39.png

ALF 50 år! Jubileum og landsmøte 24-25. april. Vi hilser medlemmer, samarbeidspartnere og andre med hjerte for alpinbransjen velkommen til Trysil i april. Hold av datoene allerede nå!  Foreløpig informasjon

 ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs i sesongen 2018/19: Driftslederkurs for skitrekk, driftslederkurs for stolheis, sikkerhetsstyringsseminar, skipatruljekurs, preppekurs (dokumentert opplæring av førere av prepareringsmaskiner), parkbyggerkurs, kurs i snølegging/snøproduksjon. For mer informasjon se: http://www.alpinanleggene.no/kurs

Snøskredskolen

Rettsavgjørelser

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring