Generelle krav til trener/ rennarrangør

Kontakt alpinanlegget på forhånd

Kontakt anlegget i god tid for å avtale tidspunkt for renn/trening. Du kan ikke forvente – spesielt ikke i weekend – at det er plass til alle som ønsker å trene. Ikke minst gjelder dette tidlig i sesongen.

Kontakt den ansvarlige i alpinanlegget

Når du ankommer anlegget, må du alltid ta kontakt med den ansvarlige i anlegget slik at dere blir enige om hvordan treningen/rennet skal gjennomføres. Det er høflig å vise frem legitimasjon hvis trener eller lederfunksjonen har en slik. Forhør deg om alpinanlegget har en rutine for den praktiske gjennomføringen av trening/renn.

Skivettreglene og øvrige regler og anvisninger i anlegget

Er anlegget åpent for publikum, er all skikjøring, såvel i som utenom det tildelte treningsområdet, underlagt Skivettreglene.
Husk også at skader/ulykker forårsaket av brudd på Skivettreglene kan medføre erstatnings-og strafferettslig ansvar.

Som trener har du et medansvar for å være med på å forhindre at de du har ansvaret for skader seg selv eller andre.
Det er derfor trener/leders plikt å informere deltagerne om innholdet i Skivettreglene og øvrige regler/anvisninger for skiløping i anlegget.

Oppførsel

Dårlig oppførsel fra trenere/ledere eller deltagere kan føre til negative holdninger til organisert trening/renn fra de øvrige besøkende og alpinanlegget.

Det må kunne stilles de samme krav til oppførsel hos deltagere i en treningssamling/renn som til øvrige skiløpere i anlegget.

Gyldig heiskort skal medbringes ved hver tur og ved rennomganger.
Sniking i kø er selvsagt ikke tillatt enten det gjelder trening eller renn.

Ordinære innganger til heisen skal benyttes om ikke annet er avtalt. Er det gitt tillatelse til bruk av annen inngang til heisen, skal det skje ved en høflig tilpasning til den ordinære køen. Du har et ansvar for at idretten ønskes velkommen tilbake til alpinanleggene.

Det er god oppførsel å gi beskjed når treningen/rennet er over slik at disse områdene så raskt som mulig kan åpnes for publikum.

Eksisterende sikringstiltak i anlegget

Skilt, sperringer og nett som er satt opp av anleggets personale må ikke flyttes eller fjernes med mindre det foreligger tillatelse fra driftsleder om dette.
Trener/rennarrangør plikter samtidig å følge de anvisninger som gis av bedriftens ansatte.

Bruk av motoriserte kjøretøyer

Trener/rennarrangør eller de han har ansvaret for, har ikke anledning til å benytte maskiner eller snøscooter i anlegget med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra ansvarlig driftsleder.
Ved bruk av motorisert kjøretøy må det skje med utgangspunkt i anleggets regler for bruken av disse.


Innrapportering av feil og mangler i alpinanlegget

Trener har plikt til å innrapportere feil/mangler i anlegget som oppdagesi forbindelse med treningen/rennet.

Egne rutiner for gjennomføring av trening/renn i anlegget

Alle berørte anlegg bør ha rutiner som regulerer de praktiske arbeids-oppgavene i forbindelse med gjennomføringen av trening/renn. Det dreier seg altså om forhold som ikke berøres av TRENING/RENNAVTALEN

 

Ansvar ved gjennomføring av trening/renn

Trener/rennarrangør plikter å sette seg inn i såvel anleggseiers som eget ansvar i forbindelse med gjennomføring av trening/renn. Dette vil bli berørt i de neste kapitlene i heftet.

Søk

Diverse:

Skjermbilde 2019-02-05 kl. 10.06.39.png

ALF 50 år! Jubileum og landsmøte 24-25. april. Vi hilser medlemmer, samarbeidspartnere og andre med hjerte for alpinbransjen velkommen til Trysil i april. Hold av datoene allerede nå!  Foreløpig informasjon

 ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs i sesongen 2018/19: Driftslederkurs for skitrekk, driftslederkurs for stolheis, sikkerhetsstyringsseminar, skipatruljekurs, preppekurs (dokumentert opplæring av førere av prepareringsmaskiner), parkbyggerkurs, kurs i snølegging/snøproduksjon. For mer informasjon se: http://www.alpinanleggene.no/kurs

Snøskredskolen

Rettsavgjørelser

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring