Om sikkerhet i norske alpinanlegg

Tiltak rettet mot anleggene

Sikringsplan

I 1992 utarbeidet ALF en mal for en Sikringsplan i alpine anlegg som et viktig virkemiddel i det skadeforebyggende sammenheng. I Sikringsplanen er bla alle nedfartene inntegnet i et kart slik at alle skader kan registreres hvor de inntraff. Det gir et godt grunnlag for å sette i verk skadeforebyggende tiltak basert på skadested, skadefrekvens og type skader. I tillegg er skal alle sikringstiltakene være inntegnet i et tilsvarende kartverk.

Vi benytter enhver anledning til å minne medlemsbedriftene om viktigheten og betydningen av å ha en egen Sikringsplan.

Ansvar og sikkerhet i nedfarter
ALF har utarbeidet et eget hefte: " Ansvar og sikkerhet i nedfarter" som er tilsendt alle medlemmene. Heftet behandler såvel skiløperens som anleggseiers ansvar i de merkede nedfartsområdene. Videre peker heftet på hvilke sikringstiltak som påhviler anleggseier i såvel de merkede nedfartene som off-pist.

Internkontrollsystem for nedfarter
ALF har utarbeidet et internkontroll system for nedfartene med løpende risikovurdering som utgangspunk for skadeforebyggende tiltak.

Sikkerhet i forbindelse med trening og renn

ALF har utarbeidet et hefte for å bedre sikkerheten på dette området. Heftet omhandler såvel anleggseiers som trener/ rennarrangørens ansvar og hvilke tiltak som må gjennomføres for å forhindre uhell og skader.

Skipatruljekurs
ALF har i flere år gjennomført kurs for utdanning av personell til skipatruljene. Skipatruljenes oppgaver er såvel å ta hånd om som å forebygge skader. Den siste oppgaven har blitt en stadig viktigere del av skipatruljenes arbeid. Innholdet i skipatruljeutdannelsen er blitt styrket gjennom en utvidelse av kursinnholdet.

Sikkerhetskurs
Høsten 1994 utarbeidet vi et kurs hvor målsettingen er å få deltagerne til tenke sikkerhet basert på vurderinger av risiko for de enkelte brukergrupper. Kurset gir samtidig inngående informasjon om det praktiske sikkerhetsarbeidet i anleggene og gjennomføres i tilknytning til Skipatruljekurset.

Redningsplan for skred
ALF gjennomførte vinteren 99 et kurs hvor målsettingen var å lære deltagerne å utarbeide sin egen beredskapsplan for skred. Fordi tidsaspektet er avgjørende for å redde liv, er det av stor viktighet at anleggene kommer raskest mulig i gang med et grovsøk i påvente av de øvrige redningsmannskaper. Med bakgrunn i erfaringer fra kurset, har ALF har utarbeidet et forslag til innhold i en redningsplan for skred.

Ansvar i forbindelse med kjøring i off-piste
Ansvarsforholdene i forbindelse med kjøring i off-pist er behandlet nærmere av ALF i heftet " Ansvar og sikkerhet i nedfarter."

System for skredvarsling
I samarbeid med Geoteknisk Institutt har vi utarbeidet et system for skredvarsling basert på det internasjonale systemet.

Teknisk opplæring

  • For å øke sikkerheten i heisen, har ALFs opplæringskomite stått sentralt i utviklingen av et opplærings tilbud ved Voss Yrkesskule som tar sikte på en betydelig heving av det tekniske kompetansenivået ved drift av heiser. Kurset er nå obligatorisk for sertifisering av driftsledere på stolheiser.
  • Hver høst gjennomfører ALF et kurs for ansatte i alpinanlegg.
  • Fra sesongen 03/04 arrangerer vi kurs i doumentert opplæring i bruk av prepareringsmaskiner
  • I tillegg har ALF utarbeidet skriftlige kontroll- og vedlikeholdsrutiner for heisdriften for å sikre en best mulig oppfølging av kontroll- og vedlikeholdsarbeid

Anbefalte sikkerhetsregler

  • Anbefalte retningslinjer for bruk av prepareringsmaskiner og snescooter er sendt medlemsbedriftene.
  • Anbefalte retningslinjer er utarbeidet for bruk av kjelker i godkjente nedfarter.
  • Anbefalte retningslinjer er utarbeidet for bruk av utstyr i skitrekk og stolheiser. Formålet er å hindre ulykker i såvel oppfart som nedfart.

Sikkerhetskomitè
ALF har en egen Skisikkerhetskomite som kontinuerlig arbeider med spørsmål som berører skisikkerheten i alpinanleggene.

 

 

Søk

Diverse:

210Fnuggstjernemedtekst

Hold deg oppdatert på akkurat ditt favorittanlegg. I fjor ble bransjens egen digitale informasjonstjeneste fnugg lansert. Publikum kan nå laste ned tjenesten i App-store eller Google Play, alternativt gå inn på www.fnugg.no og få oppdatert informasjon om vær, føre, åpne bakker/heiser, åpningstider og mye annet. 125 anlegg er med så langt. 

Alpinmessen på Storefjell 10. og 11. mai

Du har vel satt av datoene?  Bransjens egen messe; Alpinmessen, avholdes den 10. og 11. mai 2017 på Storefjell Resort Hotel. Messen er en sentral møteplass for alle i alpinbransjen og den perfekte utstillingsplassen for alle som selger/ønsker å selge sine produkter til alpinbransjen. Er du utstiller så meld deg på snarest, hallene er snart fulle! Nærmere informasjon om Alpinmessen og mulighet for å bestille inngangskort/messekort (for både besøkere og utstillere) vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Ønsker du mer informasjon? Se toppmenyen (messe) eller ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs: Sykkelpatruljekurs, Driftslederkurs Skitrekk, Driftslederkurs Stolheis, Redning Stolheis, Lederkurs, Skipatruljekurs, Preppekurs, Parkbyggerkurs. Vi sender fortløpende ut informasjon om ALFs kurs via mail (til våre medlemmer) og informerer også om kommende kurs via nyhetsbrev/hjemmeside og sosiale medier. 

 

Snøskredskolen

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring