Om sikkerhet i norske alpinanlegg

Tiltak rettet mot anleggene

Sikringsplan

I 1992 utarbeidet ALF en mal for en Sikringsplan i alpine anlegg som et viktig virkemiddel i det skadeforebyggende sammenheng. I Sikringsplanen er bla alle nedfartene inntegnet i et kart slik at alle skader kan registreres hvor de inntraff. Det gir et godt grunnlag for å sette i verk skadeforebyggende tiltak basert på skadested, skadefrekvens og type skader. I tillegg er skal alle sikringstiltakene være inntegnet i et tilsvarende kartverk.

Vi benytter enhver anledning til å minne medlemsbedriftene om viktigheten og betydningen av å ha en egen Sikringsplan.

Ansvar og sikkerhet i nedfarter
ALF har utarbeidet et eget hefte: " Ansvar og sikkerhet i nedfarter". Heftet behandler såvel skiløperens som anleggseiers ansvar i de merkede nedfartsområdene. Videre peker heftet på hvilke sikringstiltak som påhviler anleggseier i såvel de merkede nedfartene som off-pist.

Internkontrollsystem for nedfarter
ALF har utarbeidet et internkontroll system for nedfartene med løpende risikovurdering som utgangspunkt for skadeforebyggende tiltak.

Sikkerhet i forbindelse med trening og renn

ALF har utarbeidet et hefte for å bedre sikkerheten på dette området. Heftet omhandler såvel anleggseiers som trener/ rennarrangørens ansvar og hvilke tiltak som må gjennomføres for å forhindre uhell og skader.

Skipatruljekurs
ALF har i flere år gjennomført kurs for utdanning av personell til skipatruljene. Skipatruljenes oppgaver er såvel å ta hånd om som å forebygge skader. Den siste oppgaven har blitt en stadig viktigere del av skipatruljenes arbeid. Innholdet i skipatruljeutdannelsen er blitt styrket gjennom en utvidelse av kursinnholdet. Kurset tar også for seg sikring, merking og polstring, som er en viktig del av anleggets sikkerhetsarbeid. 

 

Redningsplan for skred
Fordi tidsaspektet er avgjørende for å redde liv, er det av stor viktighet at anleggene kommer raskest mulig i gang med et grovsøk i påvente av de øvrige redningsmannskaper. Med bakgrunn i erfaringer fra kurset, har ALF har utarbeidet et forslag til innhold i en redningsplan for skred.

Ansvar i forbindelse med kjøring i off-piste
Ansvarsforholdene i forbindelse med kjøring i off-pist er behandlet nærmere av ALF i heftet " Ansvar og sikkerhet i nedfarter."

System for skredvarsling
I samarbeid med NVE er det tatt frem et system for skredvarsling (faregradskala for snøskred). 

Teknisk opplæring

  • ALF har utarbeidet skriftlige kontroll- og vedlikeholdsrutiner for heisdriften for å sikre en best mulig oppfølging av kontroll- og vedlikeholdsarbeid
  • ALF arrangerer årlige driftslederkurs og kurs i dokumentert opplæring av førere av prepareringsmaskiner. SJT er ansvarlig for driftsledereksamen. 

Anbefalte sikkerhetsregler

  • ALF´s medlemmer har tilgang til anbefalte retningslinjer og internkontrollsystem for å kunne drive i henhold til bransjeanbefalinger og gjeldende regler. 

Sikkerhetskomitè
ALF har en egen Skisikkerhetskomite som kontinuerlig arbeider med spørsmål som berører skisikkerheten i alpinanleggene.

 

Søk

Diverse:

210Fnuggstjernemedtekst

Oppdatert informasjon om vær, føre, åpne bakker/heiser, åpningstider og mye annet fra over 130 norske anlegg: Du har vel lastet ned fnugg, alpinbransjens egen digitale informasjonstjeneste? Tjenesten kan lastes ned i App Store og Google Play, alternativt gå inn på www.fnugg.no Velkommen ut! 

 ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs i sesongen 2018/19: Driftslederkurs for skitrekk, driftslederkurs for stolheis, sikkerhetsstyringsseminar, skipatruljekurs, preppekurs (dokumentert opplæring av førere av prepareringsmaskiner), parkbyggerkurs, kurs i snølegging/snøproduksjon. For mer informasjon se: http://www.alpinanleggene.no/kurs

Snøskredskolen

Rettsavgjørelser

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring