Om sikkerhet i norske alpinanlegg

Tiltak rettet mot anleggene

Sikringsplan

I 1992 utarbeidet ALF en mal for en Sikringsplan i alpine anlegg som et viktig virkemiddel i det skadeforebyggende sammenheng. I Sikringsplanen er bla alle nedfartene inntegnet i et kart slik at alle skader kan registreres hvor de inntraff. Det gir et godt grunnlag for å sette i verk skadeforebyggende tiltak basert på skadested, skadefrekvens og type skader. I tillegg er skal alle sikringstiltakene være inntegnet i et tilsvarende kartverk.

Vi benytter enhver anledning til å minne medlemsbedriftene om viktigheten og betydningen av å ha en egen Sikringsplan.

Ansvar og sikkerhet i nedfarter
ALF har utarbeidet et eget hefte: " Ansvar og sikkerhet i nedfarter". Heftet behandler såvel skiløperens som anleggseiers ansvar i de merkede nedfartsområdene. Videre peker heftet på hvilke sikringstiltak som påhviler anleggseier i såvel de merkede nedfartene som off-pist.

Internkontrollsystem for nedfarter
ALF har utarbeidet et internkontroll system for nedfartene med løpende risikovurdering som utgangspunkt for skadeforebyggende tiltak.

Sikkerhet i forbindelse med trening og renn

ALF har utarbeidet et hefte for å bedre sikkerheten på dette området. Heftet omhandler såvel anleggseiers som trener/ rennarrangørens ansvar og hvilke tiltak som må gjennomføres for å forhindre uhell og skader.

Skipatruljekurs
ALF har i flere år gjennomført kurs for utdanning av personell til skipatruljene. Skipatruljenes oppgaver er såvel å ta hånd om som å forebygge skader. Den siste oppgaven har blitt en stadig viktigere del av skipatruljenes arbeid. Innholdet i skipatruljeutdannelsen er blitt styrket gjennom en utvidelse av kursinnholdet. Kurset tar også for seg sikring, merking og polstring, som er en viktig del av anleggets sikkerhetsarbeid. 

 

Redningsplan for skred
Fordi tidsaspektet er avgjørende for å redde liv, er det av stor viktighet at anleggene kommer raskest mulig i gang med et grovsøk i påvente av de øvrige redningsmannskaper. Med bakgrunn i erfaringer fra kurset, har ALF har utarbeidet et forslag til innhold i en redningsplan for skred.

Ansvar i forbindelse med kjøring i off-piste
Ansvarsforholdene i forbindelse med kjøring i off-pist er behandlet nærmere av ALF i heftet " Ansvar og sikkerhet i nedfarter."

System for skredvarsling
I samarbeid med NVE er det tatt frem et system for skredvarsling (faregradskala for snøskred). 

Teknisk opplæring

  • ALF har utarbeidet skriftlige kontroll- og vedlikeholdsrutiner for heisdriften for å sikre en best mulig oppfølging av kontroll- og vedlikeholdsarbeid
  • ALF arrangerer årlige driftslederkurs og kurs i dokumentert opplæring av førere av prepareringsmaskiner. SJT er ansvarlig for driftsledereksamen. 

Anbefalte sikkerhetsregler

  • ALF´s medlemmer har tilgang til anbefalte retningslinjer, internkontrollsystem og veileder for sikkerhetsstyring, for å kunne drive i henhold til bransjeanbefalinger og gjeldende regler. 

Sikkerhetskomitè
ALF har en egen Skisikkerhetskomite som kontinuerlig arbeider med spørsmål som berører skisikkerheten i alpinanleggene.

 

 

KONKLUSJON

Formålet med det skadeforebyggende arbeidet er å redusere antall ulykker. Vi har et klart moralsk ansvar for å hindre menneskelige lidelser samtidig som sikre og trygge anlegg er det beste middel til å øke etterspørselen til alpin skisport.

Utgangspunktet for alpin skiløping er fart, spenning og utfordringer på forskjellinge nivåer. Alpin skiløping er derfor alltid forbundet med en viss risiko. Fordi det er umulig å redusere risikoen til null uten samtidig å ta bort selve utgangspunktet for denne type skiløping, må vi akseptere at det finnes en viss risiko.

Den som står nærmest til å kontrollere denne risikoen er skiløperen selv. Da må han imidlertid læres opp til å ta et ansvar for sin skiløping både i forhold til seg selv og til andre. Hverken næringens skadeforebyggende tiltak eller nye fomer for regler og kontroll vil alene være tilstrekkelig for å forhindre skader i alpine skibakker i fremtiden.

Søk

Diverse:

Til informasjon:

ALFś medlemmer har tilgang til Smittevernveileder - for Covid19.

Versjon 2.0. finnes tilgjengelig på Intranett for medlemmer. 

 Skjermbilde 2020-11-12 kl. 14.42.55.png

Snøskredskolen

Rettsavgjørelser

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring