Om sikkerhet i norske alpinanlegg

Det skadeforebyggende arbeid i ALF

Selv om omfang og risiko for skader i alpinanlegg er meget beskjeden, er ikke ulykkene mindre tragisk for de som rammes. Enhver ulykke vil derfor alltid være én for mye. Dette er det overordnede utgangspunktet for vårt arbeid med skisikkerhet.

Sikkerhet i oppfarten

Når det gjelder oppfarten (heistransporten), så er det Statens Jernbanetilsyn (SJT) som fører tilsyn med norske taubaner. 

Sikkerhet i nedfarten

Når det gjelder nedfarten, har alpinanlegget et ansvar for at personer i anlegget kommer seg trygt ned og ikke kommer til skade. Det er imidlertid viktig å understreke at også skiløperen har et ansvar for at han/hun ikke skader seg selv eller andre ved å tilpasse skikjøringen etter de 10 internasjonale Skivettreglene. ALF´s alpinvettregler er basert på disse og ble revidert senest i 2016.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet og følger opp alpinanleggenes arbeid.

Skadeårsaker og det skadeforebyggende arbeidet

Våre skadeundersøkelser viser at majoriteten av skadene kan lastes skiløperen selv.

De fleste ulykkene er forbundet med egne fall. Årsakene er feil ved utstyret, for dårlige ferdigheter, for dårlige fysiske forutsetninger, og ikke minst en klar neglisjering av de 10 Alpinvettreglene. 

 

Skadestatistikken viser at kun noe få prosent av skadene skyldtes kollisjon med gjenstand, en skadeårsak hvor anlegget kan trekkes inn i en eventuell diskusjon om medvirkende årsak.

Med bakgrunn i ovennevnte, deler ALF sitt skadeforebyggende arbeid inn mot to hovedområder:

  • Holdningsskapende tiltak mot publikum for å angripe den viktigste årsak til skadene.
  • Tiltak overfor anleggene for å gjøre disse enda sikrere.

Holdningsskapende tiltak mot publikum

Gratis utlån av hjelm
Resultater fra undersøkelser i Hemsedal har anslått at en stor del av hodeskadene kunne vært unngått eller vært mindre alvorlige ved bruk av hjelm.

I samarbeide med Gjensidige har ALF distribuert mange tusen hjelmer til gratis utlån i norske alpinanlegg. Det dreier det seg om flere hundre tusen "hjelmdager". Vi vet også at andre forsikringsselskap bidrar positivt i dette arbeid samtidig som de fleste anlegg selv også har gått til innkjøp av hjelmer. I flere anlegg kjører barn under 7 år gratis ved bruk av hjelm.

Våre undersøkelser viser at 85% bruker hjelm når de kjører på ski. 

Skivett i alpine bakker
Et annet viktig skadeforebyggende tiltak er informasjon om og oppfølging av de 10 internasjonale reglene for Skivett i alpine bakker. Hadde skivettreglene vært fulgt, kunne antall skader vært betydelig redusert. 

Alpinvettreglene gir samtidig skipatruljene det beste utgangspunkt for å utøve en bedre kontroll i nedfartene. ALF har utarbeidet en egne sikkerhetsskilt for terrengparker.  

Vi har også anbefalt våre medlemmer å kontrollere at de som kjører snowboard har en riktig fangrem. Fangremmen skal være festet til kneet og så lang at brettet er festet til kroppen når det bæres/transporterers.

Søk

Diverse:

Til informasjon:

ALFś medlemmer har tilgang til Smittevernveileder - for Covid19.

Versjon 2.0. finnes tilgjengelig på Intranett for medlemmer. 

 Skjermbilde 2020-11-12 kl. 14.42.55.png

Snøskredskolen

Rettsavgjørelser

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring