Akeulykke på Budor

 

 Akeulykke på Budor - anlegget frifunnet

Saken ble anket til Eidsivating Lagmannsrett hvor Budor Sport og fritid/ Gjensidige Nor ble frifunnet for erstatningsansvar.(Se Skiheisen nr. 63.)

Etter lagmannsrettens oppfatning, er akeanlegget på Budor ikke omfattet av tivolilovens saklige virkeområde, da akeanlegget på Budor ikke med rimelighet kan anses å falle inn under begrepene tivoli eller fornøyelsespark. En nærmere begrunnelse fremkommer i dommen. Lagmannsretten kan heller ikke se at det er grunnlag for erstatning etter ulovfestet objektivt ansvar. Å benytte akebakken frembyr ingen ekstraordinær risiko som er stadig og typisk. Det vil i alminnelighet være forbundet med en viss risiko å benytte en akebakke, særlig i et tilfelle som i nærværende sak hvor alle de elleve akerne akte samtidig for å komme fortest mulig ned. Det påhviler i utgangspunktet utøveren å innrette sin kjøring slik at han så vidt mulig unngår å pådra seg selv eller andre skader. Den risiko som foreligger ved å benytte ankeanlegget, ligger imidlertid etter lagmannsrettens oppfatning innenfor den risiko utøveren kunne eller burde vært forberedt på og som han selv er den nærmeste til å bære. Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det ingen forhold i saken som medfører uaktsomhetsansvar for anleggseieren.

Saken ble anket til Høyesterett. Kjæremålsutvalget nektet saken fremmet for Høyesterett. Lagmannsrettes dom blir dermed stående.

Mine kommentarer
Så vidt jeg kan forstå, betyr Kjæremålsutvalgets avgjørelse at aking i alpinanlegg ikke omfattes av hverken Tivoliloven eller et ulovfestet objektiv ansvar. Det er en viktig dom. Konsekvensen av at aketilbudet i alpinanlegg ble omfattet av Tivoliloven kunne bety økonomiske konsekvenser som ville gjøre slutt på tilbudet. En annen konsekvens kunne blitt at også andre tilrettelagte aktiviteter/ opplevelsestilbud i et alpinanlegg ville blitt forsøkt underlagt samme lov forbindelse med erstatningssaker. Også det ville kunne fått uanede konsekvenser.

Andreas Rødven

Søk

Diverse:

210Fnuggstjernemedtekst

Hold deg oppdatert på akkurat ditt favorittanlegg. I fjor ble bransjens egen digitale informasjonstjeneste fnugg lansert. Publikum kan nå laste ned tjenesten i App-store eller Google Play, alternativt gå inn på www.fnugg.no og få oppdatert informasjon om vær, føre, åpne bakker/heiser, åpningstider og mye annet. 125 anlegg er med så langt. 

Alpinmessen på Storefjell 10. og 11. mai

Du har vel satt av datoene?  Bransjens egen messe; Alpinmessen, avholdes den 10. og 11. mai 2017 på Storefjell Resort Hotel. Messen er en sentral møteplass for alle i alpinbransjen og den perfekte utstillingsplassen for alle som selger/ønsker å selge sine produkter til alpinbransjen. Er du utstiller så meld deg på snarest, hallene er snart fulle! Nærmere informasjon om Alpinmessen og mulighet for å bestille inngangskort/messekort (for både besøkere og utstillere) vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Ønsker du mer informasjon? Se toppmenyen (messe) eller ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs: Sykkelpatruljekurs, Driftslederkurs Skitrekk, Driftslederkurs Stolheis, Redning Stolheis, Lederkurs, Skipatruljekurs, Preppekurs, Parkbyggerkurs. Vi sender fortløpende ut informasjon om ALFs kurs via mail (til våre medlemmer) og informerer også om kommende kurs via nyhetsbrev/hjemmeside og sosiale medier. 

 

Snøskredskolen

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring