Vassfjellet frifunnet i akeulykke

Vassfjellet frifunnet i akeulykke

Vassfjellet har anlagt et aketilbud i alpinanlegget basert på Taubanetilsynets godkjennelse av oppfarten og ALFs retningslinjer for nedfarten. Skadelidte akte ut av akenedfarten og traff et rotvelt. Sør-Trøndelag politidistrikt hadde ilagt Vassfjellet Skiheiser en bot på kr. 75 000 for å ha forvoldt en skade i forbindelse med en akeulykke.

Alpinanlegget nektet å vedta boten, og saken ble til behandling i Sør-Trøndelag tingrett. 

Retten kom til at Vassfjellet ikke har opptrådt uaktsomt og således ikke er strafferettslig ansvarlig for den skade som skadelidte ble påført ved ulykken. 

 

Hendelsesforløpet
Vassfjellet har anlagt et aketilbud i alpinanlegget basert på Taubanetilsynets godkjennelse av oppfarten og ALFs retningslinjer for nedfarten. Skadelidte akte ut av akenedfarten og traff et rotvelt.

Fra rettens bemerkninger
Retten slår fast at det var hardt i nedfarten, men ikke is. Nedfarten er 5 meter bred med en sikkerhetssone på 2 meter på hver side. Bredden på nedfarten fra trærne på den ene siden til trærne på den andre er ca. 14 meter. Det var ca. 1.5 meter fra rotveltet til sikkerhetssonen. Det aktuelle rotveltet lå ikke nærmere traseen enn de øvrige trær som omkranset nedfarten.
Retten legger til grunn at skadelidte holdt en høy fart og faktisk passerte de andre hun akte sammen med. Retten henviser til at det ved skitrekket som bringer akerne opp til starten er et skilt som beskriver reglene for aking. Her står det bl.a. at aking er forbundet med fare, at man alltid skal ha kontroll på kjelken, og at faren for skade øker med farten. I tillegg er det vist til disse reglene i dispositumerklæringen man undertegner som leier av kjelken. Her står det også at man skal avpasse farten etter forholdene. Retten legger til grunn at det alltid er en fare ved aking dersom man ikke avpasser farten etter forholdene, hvilket retten mener skadelidte neppe kan ha gjort. Egenrisikoen var klargjort på forhånd. Alpinanlegget hadde etablert den nødvendige sikkerhet rundt nedfarten med hensyn til preparering og sikkerhetssoner. Retten kom til at Vassfjellet ikke har opptrådt uaktsomt og således ikke er strafferettslig ansvarlig for den skade som skadelidte ble påført ved ulykken.

Retten henviser til at politiet ikke hadde avhørt et av saken mest sentrale vitner, ikke foretatt målinger, ikke sikret kjelken eller tatt gode bilder av ulykkesstedet. I grunnlaget for forelegget stemmer ikke plasseringen av rotstubben med de faktiske forhold. Retten kan ikke se at rotstubben utgjorde noen atypisk fare for akerne. Aktor ga uttrykk for det faktum at som ble beskrevet i retten var et annet enn det som fremgikk av etterforskningsdokumentene og at det ikke var grunnlag for domfellelse. Retten avsa etter dette en frifinnelsesom.

Mine kommentarer
Retten fant i de konkrete vurderinger at rotveltet ikke utgjorde noen atypisk fare for akerne og at Vassfjellet ikke hadde opptrådt uaktsomt i sin tilrettelegging av aksetilbudet. Samtidig fremgår at skadelidte ikke hadde tilpasset farten etter forholdene i tilstrekkelig grad. Retten legger altså til grunn begge parters aktsomhetsansvar og finner at det i dette tilfellet er skadelidte som ikke har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Noe underlig er det å bemerke at aktor faktisk også nedla påstand om frifinnelse grunnet betydelige mangler ved politiets etterforskningsarbeid

Andreas Rødven

Søk

Diverse:

210Fnuggstjernemedtekst

Hold deg oppdatert på akkurat ditt favorittanlegg. I fjor ble bransjens egen digitale informasjonstjeneste fnugg lansert. Publikum kan nå laste ned tjenesten i App-store eller Google Play, alternativt gå inn på www.fnugg.no og få oppdatert informasjon om vær, føre, åpne bakker/heiser, åpningstider og mye annet. 125 anlegg er med så langt. 

Alpinmessen på Storefjell 10. og 11. mai

Du har vel satt av datoene?  Bransjens egen messe; Alpinmessen, avholdes den 10. og 11. mai 2017 på Storefjell Resort Hotel. Messen er en sentral møteplass for alle i alpinbransjen og den perfekte utstillingsplassen for alle som selger/ønsker å selge sine produkter til alpinbransjen. Er du utstiller så meld deg på snarest, hallene er snart fulle! Nærmere informasjon om Alpinmessen og mulighet for å bestille inngangskort/messekort (for både besøkere og utstillere) vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Ønsker du mer informasjon? Se toppmenyen (messe) eller ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs: Sykkelpatruljekurs, Driftslederkurs Skitrekk, Driftslederkurs Stolheis, Redning Stolheis, Lederkurs, Skipatruljekurs, Preppekurs, Parkbyggerkurs. Vi sender fortløpende ut informasjon om ALFs kurs via mail (til våre medlemmer) og informerer også om kommende kurs via nyhetsbrev/hjemmeside og sosiale medier. 

 

Snøskredskolen

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring